streszczenia i recenzje

mgr Natalia Mailkowska-Racia

Temat pracy: Poszukiwanie nowych możliwości farmakoterapii zespołu stresu pourazowego

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Jakub Jończyk

Temat pracy: Projektowanie metodami modelowania molekularnego wielofunkcyjnych związków o potencjalnym zastosowaniu w terapii choroby Alzheimea

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Pańczyk

Temat pracy: Poszukiwanie związków o potencjalnej aktywności ośrodkowej w grupie pochodnych aminoalkanoli i piperazyny

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Artur Świerczek

Temat pracy: Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne inhibitorów fosfodiesteraz – lizofiliny i związku GRMS-55 o właściwościach przeciwzapalnych i immunomodulujących

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Gabriela Starowicz

Temat pracy: Wpływ modulacji receptora cynkowego GPR39 na transmisję glutaminianergiczną i gabaergiczną

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Szczepańska

Temat pracy: The search for novel histamine H3 receptor ligands in the group of piperazine derivatives

streszczenie

recenzja 1_ang     recenzja 1_pl

recenzja 2_ang     recenzja 2_pl

 

mgr Magdalena Wyszkowska-Kolatko

Temat pracy: Ocena aktywności biologicznej in vitro wyciągów wodnych z wąkroty azjatyckiej

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Aleksandra Rak

Temat pracy: Poszukiwanie nowych, uroselektywnych α1-adrenolityków w grupie arylosulfonamidowych pochodnych aryloksyalkiloamin

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Klaudia Lustyk

Temat pracy: Mechanizm działania przeciwarytmicznego nowych pochodnych pirolidyn-2-onu i metyloazetydyny

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Anna Matys

Temat pracy: The search for compounds active against efflux pumps of bacteria and tumor cells

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Agata Antosik

Temat pracy: Ocena przydatności dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym w projektowaniu postaci leku z bikalutamidem

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Joanna Suraj-Prażmowska

Temat pracy: Opracowanie panelu biomarkerów białkowych oraz ich zastosowanie do wieloparametrowej oceny czynności śródbłonka naczyniowego

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Karolina Matyjaszczyk-Gwarda

Temat pracy: Ocena właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych nowych związków, pochodnych antybiotyków antracyklinowych

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Agnieszka Kij

Temat pracy: Ocena profilu eikozanoidów w zwierzęcych modelach dysfunkcji śródbłonka naczyniowego

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

Wielkość fontu
Kontrast