streszczenia i recenzje

mgr Grzegorz Kazek

Temat pracy: „Wpływ wybranych kompleksów wanadu z ligandami organicznymi na zaburzenia metaboliczne w modelach in vitro”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

 

mgr Kamil Piska

Temat pracy: „Wpływ reduktazy karbonylowej 1 na oporność komórek nowotworowych wobec antracyklin”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Barbara Nowak

Temat pracy: „Immunohistochemiczna ocena hipokampalnych interneuronów GABAergicznych w eksperymentalnych modelach depresji”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Agnieszka Olejarz-Maciej

Temat pracy: Multidirectional activity of new histamine and adenosine receptor ligands

streszczenie

recenzja 1_ang     recenzja 1_pl

recenzja 2_ang     recenzja 2_pl

 

mgr Elżbieta Jaworska

Temat pracy: „Algorytmy postępowania w dyspensowaniu leków z grupy IPP i antagonistów receptorów histaminowych”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr inż. Anna Kawalec

Temat pracy: „Charakterystyka fenotypowa i molekularna szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus jako podstawa opracowania możliwości farmakoterapii ginekologicznej”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Annamaria Lubelska

Temat pracy: „Ocena parametrów ADMET wybranych ligandów receptorów serotoninowych z grupy pochodnych hydantoiny i 1,3,5-triazyny”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Marta Olszak-Płachta

Temat pracy: Antagoniści receptora 5-HT6 z grupy pochodnych pirydynylopiperazyny o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Jadwiga Kalicińska

Temat pracy: „Analiza porównawcza metod oceny potencjału drażniącego i uczulającego składników kosmetyków w kontekście zakazu badań na zwierzętach”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Anna Jaros

Temat pracy: „Ocena aktywności przeciwzapalnej cynkowych pochodnych kwasów ksantonylooksyalkanowych”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Joanna Knutelska

Temat pracy: „Ocena aktywności nowych pochodnych 5,5-dimetylohydantoiny w układzie sercowo-naczyniowym”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Wioletta Polak

Temat pracy: „Ocena efektywności kosztowej opieki farmaceutycznej w systemie opieki zdrowotnej w Polsce”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Patrycja Pelka

Temat pracy: „Opieka farmaceutyczna jako metoda racjonalizacji farmakoterapii wybranych chorób przewodu pokarmowego”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Barbara Żuromska-Witek

Temat pracy: „Wpływ rodzaju utleniacza stosowanego w warunkach stresowych na przemiany wybranych fluorochinolonów”

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Jakub Schabikowski

Temat pracy: Poszukiwanie nowych ligandów receptorów adenozynowych i inhibitorów MAO-B w grupie pochodnych ksantyn

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Anna Górska

Temat pracy: Opatrunki hydrożelowe jako potencjalne nośniki przeznaczone do miejscowego podawania substancji czynnych

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Danuta Kowalczyk-Pachel

Temat pracy: Ocena wpływu sepsy na farmakokinetykę leków o różnych współczynnikach ekstrakcji wątrobowej u myszy

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Monika Głuch-Lutwin

Temat pracy: Charakterystyka selektywności funkcjonalnej nowych agonistów receptora serotoninowego typu 5-HT1A

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Przejczowska-Pomierny

Temat pracy: Ocena wpływu sepsy na farmakokinetykę leków o różnych współczynnikach ekstrakcji wątrobowej u myszy

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Justyna Makowska-Wąs

Temat pracy: Gabinet farmakognostyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na tle innych kolekcji uniwersyteckich w Europie

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Anna Furgała-Wojas

Temat pracy: Wybrane terapie eksperymentalne w zapobieganiu i zwalczaniu bólu neuropatycznego wywołanego oksaliplatyną

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Paweł Kubica

Temat pracy: Kultury in vitro Verbena officinalis L. jako model do badań nad akumulacją związków bioaktywnych oraz potencjalne, biotechnologiczne źródło ich pozyskiwania

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Michał Rychlik

Temat pracy: The role of mouse zinc-sensing GPR39 receptor in memory functions associated with Alzheimer’s disease

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Mateusz Kurek

Temat pracy: Wpływ modyfikacji technologicznych na jakość tabletek z frakcją płynną

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Justyna Popiół

Temat pracy: Badania nad nowymi związkami o aktywności fotoprotekcyjnej w grupach pochodnych ksantonu i 5-arylidenohydantoiny

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Ewelina Kondzielnik

Temat pracy: Zmiany adaptacyjne receptorów mGluR5 wywołane lekami przeciwdepresyjnymi

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Jaworska

Temat pracy: Rozwój aptekarstwa wileńskiego w latach 1794-1915

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Ewelina Łyszczarz

Temat pracy: Aspekty technologiczne wytwarzania lamelek z arypiprazolem oraz ocena ich jakości

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Marcin Drop

Temat pracy: Flow chemistry methods in the search for new 2-arylpyrrole derivatives as 5-HT6 receptor ligands

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Krzysztof Koniewicz

Temat pracy: Analiza przepisów kosmetycznych w XIX – wiecznych manuałach aptekarskich w oparciu o kolekcję Muzeum Farmacji UJ CM

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Joanna Rychtyk

Temat pracy: Wpływ selektywnych ligandów receptora serotoninowego 5-HT6 na aktywność leków przeciwpsychotycznych u szczurów

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Aneta Kaczor

Temat pracy: New 2-aminoimidazolone derivatives as adjuvants able to inhibit mechanisms of bacterial and cancer multidrug resistance

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Anna Pasieka

Temat pracy: Aryloalkilowe pochodne alkanoloamin jako inhibitory butyrylocholinoesterazy i beta-sekretazy o potencjalnej aktywności w chorobie Alzheimera

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Kała

Temat pracy: Substancje biologicznie aktywne owocników i mycelium kultur in vitro wybranych grzybów jadalnych

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Agnieszka Jankowska

Temat pracy: Novel Anilide and Benzylamide Derivatives as 5-HT1A/5-HT7 Receptor Ligands and Phosphodiesterase Type 4 and 7 Inhibitors with Potential Procognitive and Antidepressant Activity

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Marta Klimek-Szczykutowicz

Temat pracy: Kultury in vitro Nasturtium officinale R. Br. jako potencjalne źródło biologicznie aktywnych metabolitów wtórnych i biopierwiastków

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Bartłomiej Żerek

Temat pracy: Opracowanie nowego rekombinowanego białka fuzyjnego TRAIL – IFNγ do celowanej terapii przeciwnowotworowej

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr inż. Piotr Rózga

Temat pracy: Opracowanie nowego rekombinowanego białka fuzyjnego o właściwościach proapoptotycznych i antyangiogennych, do celowanej terapii przeciwnowotworowej

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Michał Abram

Temat pracy: Nowe związki hybrydowe pochodne pirolidynonu i pirolidynodionu o aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Małgorzata Góra

Temat pracy: Synteza i badania chemiczno-farmakologiczne nowych pochodnych 1,3-podstawionego pirolidyno-2,5-dionu o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Patryk Kasza

Temat pracy: Synteza nowych azydkowych i alkinowych znaczników fluorescencyjnych oraz znakowanie azydotymidyny oraz innych cząsteczek o znaczeniu biologicznym w ramach koncepcji click chemistry

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Żaneta Broniowska

Temat pracy: Niektóre aspekty toksycznego działania pochodnej benzofenonu (BP-2)

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Gabriela Wyszogrodzka-Gaweł

Temat pracy: Teranostyki zawierające nanoporowate sieci metalo-organiczne do zastosowania wziewnego w terapii gruźlicy

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Tomasz Wichur

Temat pracy: Synthesis and characterization of novel multifunctional ligands aiming at symptoms and causes of Alzheimer’s disease

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Ewelina Juszczyk

Temat pracy: Charakterystyka matryc polimerowych z alginianem sodu w tabletkach o kontrolowanym uwalnianiu substancji leczniczej

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Natalia Malikowska-Racia

Temat pracy: Poszukiwanie nowych możliwości farmakoterapii zespołu stresu pourazowego

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Jakub Jończyk

Temat pracy: Projektowanie metodami modelowania molekularnego wielofunkcyjnych związków o potencjalnym zastosowaniu w terapii choroby Alzheimea

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Pańczyk

Temat pracy: Poszukiwanie związków o potencjalnej aktywności ośrodkowej w grupie pochodnych aminoalkanoli i piperazyny

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Artur Świerczek

Temat pracy: Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne inhibitorów fosfodiesteraz – lizofiliny i związku GRMS-55 o właściwościach przeciwzapalnych i immunomodulujących

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Gabriela Starowicz

Temat pracy: Wpływ modulacji receptora cynkowego GPR39 na transmisję glutaminianergiczną i gabaergiczną

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Katarzyna Szczepańska

Temat pracy: The search for novel histamine H3 receptor ligands in the group of piperazine derivatives

streszczenie

recenzja 1_ang     recenzja 1_pl

recenzja 2_ang     recenzja 2_pl

 

mgr Magdalena Wyszkowska-Kolatko

Temat pracy: Ocena aktywności biologicznej in vitro wyciągów wodnych z wąkroty azjatyckiej

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Aleksandra Rak

Temat pracy: Poszukiwanie nowych, uroselektywnych α1-adrenolityków w grupie arylosulfonamidowych pochodnych aryloksyalkiloamin

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Klaudia Lustyk

Temat pracy: Mechanizm działania przeciwarytmicznego nowych pochodnych pirolidyn-2-onu i metyloazetydyny

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Anna Matys

Temat pracy: The search for compounds active against efflux pumps of bacteria and tumor cells

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Agata Antosik

Temat pracy: Ocena przydatności dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym w projektowaniu postaci leku z bikalutamidem

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Joanna Suraj-Prażmowska

Temat pracy: Opracowanie panelu biomarkerów białkowych oraz ich zastosowanie do wieloparametrowej oceny czynności śródbłonka naczyniowego

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Karolina Matyjaszczyk-Gwarda

Temat pracy: Ocena właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych nowych związków, pochodnych antybiotyków antracyklinowych

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2

 

mgr Agnieszka Kij

Temat pracy: Ocena profilu eikozanoidów w zwierzęcych modelach dysfunkcji śródbłonka naczyniowego

streszczenie

recenzja 1

recenzja 2