Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wnioski osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego, informacje o składzie komisji habilitacyjnych, recenzje, uchwały komisji habilitacyjnych oraz decyzje o nadaniu  albo odmowie nadania stopnia zamieszczone są w BIP: 

 

Nauki medyczne – Habilitacje – Biuletyn Informacji Publicznej (uj.edu.pl)

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2019 r. prowadzone przez Radę Dyscypliny Nauki medyczne UJ:

Jakub Antczak

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Magdalena Bosak

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Krzysztof L. Bryniarski

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Dorota Ciołczyk-Wierzbicka

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Diana Hodorowicz-Zaniewska

Wniosek
 Autoreferat
 Skład komisji
 Opinia komisji habilitacyjnej
 Uchwała RD

Mateusz K. Hołda

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Mateusz Jagła

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Paweł Latacz

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Marcin Magierowski

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Filip Mejza

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Michał Nowakowski

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
 Uchwała RD

Monika Piwowar

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Jakub Podolec

 Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Łukasz Rzeszutko

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Maciej Suski

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD

Michał Szeremeta

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Opinia komisji habilitacyjnej
Uchwała RD