Ścieżki postępowania dla Kandydatów do stopnia doktora od 01.10.2019


DOKTORANCI – STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UJ CM
DOKTORANCI – SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
KANDYDACI - TRYB EKSTERNISTYCZNY