Nauki o zdrowiu

Szanowni Państwo,

zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ,  Rozdział 10 Art. 12. pkt. 1), w oparciu o ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.2) dla przewodów doktorskich wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r do dnia 30 kwietnia 2019 r termin zakończenia tych przewodów został wydłużony  do dnia 31.12.2024

Ostateczny termin składania prac dla przewodów wszczętych do dnia 30.04.2019 r. upływa 1 czerwca 2024 r.

Uroczyste promocje doktorskie dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ planowane są na dzień 15 kwietnia 2024 r.

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ
ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków
pok. 215   II piętro
tel. 12 634 33 97 wew. 18, 21, 31, 
e-mail: rdnoz@uj.edu.pl

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ

dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

przyjmowanie stron:
czwartki w godz. 9:00-10:00 po uprzednim potwierdzeniu z Biurem Przewodniczącego, tel. 12 634 33 97 wew. 18, 21, 31

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ

dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ
przyjmowanie stron:
po uprzednim ustaleniu godziny z Biurem Przewodniczącego, tel. 12 634 33 97 wew. 18, 21, 31

 

Biuro Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ 

 • mgr inż. Agnieszka Ameryk-Marszałek
    12 634 33 97 wew. 21
    rdnoz@uj.edu.pl, agnieszka.ameryk-marszalek@uj.edu.pl
  godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 13.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny
  – sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

 • mgr Paweł Jasnowski
   
  12 634 33 97 wew. 18
    rdnoz@uj.edu.pl, pawel.jasnowski@uj.edu.pl
  godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 13.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny
  – sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

 • mgr Aleksander Jędral
   
  12 634 33 97 wew. 31
    rdnoz@uj.edu.pl, aleksander.jedral@uj.edu.pl
  godziny pracy:
  nieregularne
  – sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego; archiwum