Skład Rady Dyscypliny

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE UJ

kadencja 2019-2022

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki – Przewodniczący

prof. dr hab. Dorota Drożdż – Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ – Sekretarz

 

dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ

prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

prof. dr hab. Dominika Dudek

prof. dr hab. Tomasz Dziedzic

pro dr hab. Jerzy Gąsowski

prof. dr hab. Tomasz Guzik

prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

prof. dr hab. Piotr Jankowski

prof. dr hab. Tomasz Klupa

dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ

prof. dr hab. Przemko Kwinta

prof. dr hab. Jarosław Kużdżał

prof. dr hab. Bartłomiej Loster

dr hab. Artur Ludwin, prof. UJ

prof. dr hab. Marcin Majka

dr hab. Piotr Major, prof. UJ

dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ

dr hab. Marek Sierżęga, prof. UJ

prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

prof. dr hab. Anetta Undas

prof. dr hab. Zygmunt Warzecha

Wielkość fontu
Kontrast