Skład Rady Dyscypliny

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE UJ

kadencja 2019-2022

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki – Przewodniczący

prof. dr hab. Dorota Drożdż – Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk – Sekretarz

 

prof. dr hab. Małgorzata Bała

prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

prof. dr hab. Dominika Dudek

prof. dr hab. Tomasz Dziedzic

prof. dr hab. Jerzy Gąsowski

prof. dr hab. Tomasz Guzik

prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

prof. dr hab. Tomasz Klupa

dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ

prof. dr hab. Przemko Kwinta

prof. dr hab. Jarosław Kużdżał

prof. dr hab. Artur Ludwin

prof. dr hab. Marcin Majka

prof. dr hab. Piotr Major

dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ

prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk

dr hab. Marek Sierżęga, prof. UJ

prof. dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

prof. dr hab. Anetta Undas

prof. dr hab. Zygmunt Warzecha

Wielkość fontu
Kontrast