Skład Rady Dyscypliny

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE UJ

kadencja 2022-2025

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki – Przewodniczący

prof. dr hab. Dorota Drożdż – z-ca Przewodniczącego

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk – sekretarz

 

 

prof. dr hab. Małgorzata Bała

prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski

prof. dr hab. Stefan Chłopicki

prof. dr hab. Dominika Dudek

prof. dr hab. Grzegorz Gajos

prof. dr hab. Jerzy Gąsowski

prof. dr hab. Tomasz Guzik

prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

prof. dr hab. Tomasz Klupa

prof. dr hab. Aleksander Konturek

prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

prof. dr hab. Przemko Kwinta

prof. dr hab. Jarosław Kużdżał

prof. dr hab. Marcin Majka

prof. dr hab. Piotr Major

prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk

prof. dr hab. Tomasz Sacha

prof. dr hab. Maciej Siedlar

prof. dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

prof. dr hab. Jerzy Walocha

prof. dr hab. Adam Windak