Sposób przekazywania dokumentacji do RDN w Warszawie

Kandydaci do stopnia doktora habilitowanego przedkładają Radzie Doskonałości Naukowej w Warszawie wymagane dokumenty wyłącznie w języku polskim.

Wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z wymaganymi załącznikami można przekazać Radzie Doskonałości Naukowej na dwa sposoby:

 • Złożenie dokumentacji przez ePUAP (zapewnia szybki obieg dokumentów)

Po wejściu na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal należy wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”:

a następnie wskazać właściwego adresata:

wpisując początek nazwy instytucji i wybierając z listy rozwijalnej „Rada Doskonałości Naukowej”:

Kolejne kroki są intuicyjne.

UWAGA!

Dokumenty przesyłane przez ePUAP powinny być opatrzone podpisem zaufanym lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie mogą to być skany podpisanych ręcznie dokumentów, lecz wyłącznie pliki pdf z podpisem zaufanym lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Obowiązek złożenia podpisu dotyczy następujących dokumentów:

Dokumenty obligatoryjne:

 1. Wniosek przewodni.
 2. Dane wnioskodawcy.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 4. Autoreferat
 5. Wykaz osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.
 6. Analiza bibliometryczna sporządzona przez bibliotekę jednostki przeprowadzającej postępowanie lub innej polskiej uczelni medycznej

Dokumenty dodatkowe:

 1. Informacja o poprzednim ubieganiu się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (jeśli dotyczy)
 2. Inne dokumenty wytworzone przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania (jeśli Kandydat je dołącza)
 •  Złożenie wniosku w formie papierowej wraz z elektroniczną wersją dokumentów na pendrive

Wniosek przewodni, podpisany własnoręcznie przez Kandydata może zostać złożony w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej osobiście lub też zostać dostarczony przesyłką pocztową/ kurierską.

W tym przypadku do wniosku papierowego należy dołączyć dwa egzemplarze pendrive zawierające:

 1. skan podpisanego wniosku przewodniego

oraz pozostałe obligatoryjne dokumenty:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 3. Autoreferat
 4. Wykaz osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.
 5. Analiza bibliometryczna sporządzona przez bibliotekę jednostki przeprowadzającej postępowanie lub innej polskiej uczelni medycznej

Dokumenty na pendrive z pkt 1, 2, 4, 5 powinny zostać opatrzone podpisem zaufanym lub zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli Kandydat oprócz wniosku przewodniego składa w wersji papierowej również załączniki 2-5, to nie należy ich bindować ani oprawiać w żadnej innej, trwałej formie.

 

Podpis zaufany (czyli bezpłatny podpis elektroniczny) w łatwy i szybki sposób można złożyć na poszczególnych dokumentach, które powinny być zapisane w formacie pdf, poprzez poniżej wskazaną stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany