Nadane stopnie doktora habilitowanego

Osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego w roku 2024:

dr hab. Agnieszka Kozioł-Kozakowska

dr hab. Małgorzata Pasek

 

Osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego w roku 2023:

dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ

dr hab. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

dr hab. Jakub Lickiewicz

dr hab. Anna Majda, prof. UJ

dr hab. Lucyna Ścisło

 

Osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego w roku 2022:

dr hab. Andrzej Galbarczyk

dr hab. Iwona Malinowska-Lipień

dr hab. Agnieszka Micek

dr hab. Ilona Nenko

dr hab. Agnieszka Śliwka

 

Osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego w roku 2021:

dr hab. Alicja Domagała

dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

dr hab. Magdalena Kozela

 

Szczegółowe informacje dot. postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego są dostępne na BIP UJ oraz POL-on.