Nauki farmaceutyczne

​Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
pok. 4
tel. 12 62 05 414
rd.nfarm@uj.edu.pl 

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ

Prof. dr hab. Anna Wesołowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ

Dr hab. Krzysztof Kamiński, prof. UJ