Skład Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ

kadencja 2022-2025

Prof. dr hab. Anna Wesołowska – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Krzysztof Kamiński – Zastępca Przewodniczącej

Prof. dr hab. Marek Bajda
Prof. dr hab. Jadwiga Handzlik
Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski
Prof. dr hab. Katarzyna Młyniec
Prof. dr hab. Bożena Muszyńska
Prof. dr hab. Elżbieta Pękala
Prof. dr hab. Sebastian Polak
Prof. dr hab. Kinga Sałat
Prof. dr hab. Jacek Sapa
Prof. dr hab. Radosław Śpiewak
Prof. dr hab. Elżbieta Wyska
Prof. dr hab. Paweł Zajdel
Dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa, prof. UJ 
Dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ 
Dr hab. Irma Podolak, prof. UJ 
Dr hab. Lucyna Pomierny-Chamioło, prof. UJ 
Dr hab. Karolina Pytka, prof. UJ 
Dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ 
Dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ
Dr hab. Maria Walczak, prof. UJ 
Dr hab. Anna Więckowska, prof. UJ
Dr hab. Barbara Wiśniowska, prof. UJ
Dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ