Skład Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ

kadencja 2019-2022

Prof. dr hab. Anna Wesołowska – Przewodnicząca
Dr hab. Krzysztof Kamiński, prof. UJ – Zastępca Przewodniczącej

Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska
Prof. dr hab. Halina Ekiert
Prof. dr hab. Jadwiga Handzlik
Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski
Prof. dr hab. Bożena Muszyńska
Prof. dr hab. Gabriel Nowak
Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
Prof. dr hab. Elżbieta Pękala
Prof. dr hab. Sebastian Polak
Prof. dr hab. Kinga Sałat
Prof. dr hab. Jacek Sapa
Prof. dr hab. Radosław Śpiewak
Prof. dr hab. Elżbieta Wyska
Prof. dr hab. Paweł Zajdel
Dr hab. Marek Bajda, prof. UJ
Dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ 
Dr hab. Katarzyna Młyniec, prof. UJ
Dr hab. Irma Podolak, prof. UJ
Dr hab. Lucyna Pomierny-Chamioło, prof. UJ
Dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ
Dr hab. Maria Walczak, prof. UJ
Dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ

Wielkość fontu
Kontrast