Doktoranci – Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Wniosek wyznaczenie promotora

Wniosek wyznaczenie promotora pomocniczego

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

Oświadczenie współautora

Oświadczenie – wskazanie dyscypliny

Oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie

Wzór konspektu rozprawy doktorskiej

Konspekt rozprawy doktorskiej – zalecenia

 

Powołanie promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

W celu powołania promotora pomocniczego konieczne jest złożenie szczegółowego uzasadnienia od Promotora, uwzględniającego odpowiedź na pytanie:

Jakie zadania naukowe musi nadzorować promotor pomocniczy ze względów merytorycznych? (np. promotor główny nie zna określonych metod badawczych i wymaga to nadzoru promotora pomocniczego)

Propozycja promotora pomocniczego musi znaleźć się również w konspekcie pracy doktorskiej.

Wielkość fontu
Kontrast