Kontakt

Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Pokój nr 4
  12 62 05 414

  • mgr Justyna Bętkowska-Zając
      justyna.betkowska-zajac@uj.edu.pl
    godziny pracy: 8.00-15.00
    – sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego