Skład Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ

Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ – Przewodniczący

Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ – Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Prof. dr hab. Aleksander Garlicki

Prof. dr hab. Tadeusz Gaździk

Dr hab. Artur Gądek, prof. UJ

Dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ

Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ

Prof. dr hab. Marek Klimek

Prof. dr hab. Zbigniew Kopański

Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ

Dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

Dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ

Prof. dr hab. Roman Nowobilski

Prof. dr hab. Andrzej Pająk

Prof. dr hab. Paweł Petkow- Dimitrow

Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

Dr hab. Mirosław Szura, prof. UJ

Wielkość fontu
Kontrast