Skład Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ

Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ – Przewodniczący

Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ – Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Jan Bilski

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Prof. dr hab. Aleksander Garlicki

Dr hab. Artur Gądek, prof. UJ

Dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ

Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ

Prof. dr hab. Marek Klimek

Prof. dr hab. Zbigniew Kopański

Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ

Prof. dr hab. Maria Kózka

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

Dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ

Dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ

Prof. dr hab. Roman Nowobilski

Prof. dr hab. Andrzej Pająk

Prof. dr hab. Paweł Petkow- Dimitrow

Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof UJ

Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

Prof. dr hab. Mirosław Szura

Wielkość fontu
Kontrast