Skład Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ

Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ – Przewodniczący

Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ – Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Jan Bilski

Dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ

Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Dr hab. Artur Gądek, prof. UJ

Prof. dr hab. Agnieszka Gniadek

Dr hab. Marcin Grandys, prof. UJ

Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

Dr hab. Dorota Karkowska, prof. UJ

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ

Prof. dr hab. Marek Klimek

Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ

Prof. dr hab. Maria Kózka

Dr hab. Anna Majda, prof. UJ

Prof. dr hab. Joanna Majerczak

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

Dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ

Dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ

Prof. dr hab. Roman Nowobilski

Prof. dr hab. Paweł Petkow-Dimitrow

Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

Prof. dr hab. Mirosław Szura

Prof. dr hab. Jerzy Żołądź