Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte od 01.10.2019 r.


Doktoranci – Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Doktoranci – Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Kandydaci - tryb eksternistyczny