Kontakt

Rada Dyscypliny Nauki medyczne
ul. Św. Łazarza 16 31-530 Kraków
Pokój nr 217 a

          tel. 12 6199741

         – sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

          tel. 12 6199742

          – sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego