Ogłoszenia


Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym dr Witolda Jamroza

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 odbędzie się kolokwium habilitacyjne: dr Witolda Jamroza