Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte od 01.10.2023 r.

 Wytyczne dla kandydata do stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki farmaceutyczne (dotyczy postępowań wszczętych od 01.10.2023 roku)

 Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich przez Radę Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ obowiązujący w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych od 01.10.2023 r.