Wszczęte postępowania habilitacyjne

Osoby, których postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte i jest prowadzone przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ:

dr Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ

dr Jakub Lickiewicz

dr Anna Majda, prof. UJ

dr Lucyna Ścisło