Wszczęte postępowania habilitacyjne

Osoby, których postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte i jest prowadzone przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ:

dr Magdalena Klimek

dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

dr Grzegorz Mańko

dr Małgorzata Pasek

dr Joanna Witkoś