Wszczęte postępowania habilitacyjne

Osoby, których postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte i jest prowadzone przez Radę Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ:

dr Magdalena Klimek

dr Ewa Kocot

dr Grzegorz Mańko

dr Joanna Witkoś