Dokumenty

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Dodatkowe informacje:

W wersji papierowej powinny być umieszczone tylko dokumenty formalne, czyli te, które są wymagane wg. wskazówek na stronie rdn.gov.pl tj. wniosek, kopie dyplomów, autoreferat, wykaz publikacji, dane wnioskodawcy i analiza bibliometryczna.

W wersji elektronicznej powinny być umieszczone skany dokumentów wymaganych w wersji papierowej (z wyjątkiem informacji zawierających tzw. dane wrażliwe, czyli oświadczenia lustracyjne, potwierdzenie przelewu bankowego) oraz wszelkie inne dokumenty, w tym kopie prac stanowiących główne osiągnięcie, zaświadczenia, oświadczenia i inne.