Plan Strategiczny Rozwoju Dyscypliny Nauki o zdrowiu 2021-2023

Plan Strategiczny Rozwoju Dyscypliny Nauki o Zdrowiu przedstawia wizję, najważniejsze cele strategiczne oraz rekomendacje w zakresie rozwoju dyscypliny na lata 2021-2023.

 

Pliki do pobrania:

Plan Strategiczny Rozwoju Dyscypliny Nauki o zdrowiu 2021-2023