Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Gasińskiego w dyscyplinie nauki medyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że 19 marca 2024 r. o godz. 10:00 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację*
lek. Mateusza Gasińskiego
Temat pracy: Analiza głosu ludzkiego jako element wczesnej diagnostyki patologii krtani

Promotor: dr hab. Maciej Modrzejewski, prof. ANS

Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Kawalec

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Kosztyła-Hojna oraz prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM, Kraków, ul. Medyczna 7.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ.
Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: rdnoz@uj.edu.pl do dnia 18.03.2024 r. do godz. 14:00.  • Data wydarzenia: 19.03.2024 godzina 10:00

  • Powrót