Informacja o niepublicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Michała Załuskiego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2020 r. o godz. 13:00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się niepubliczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

mgr Michała Załuskiego

na temat:  „Nowe ligandy receptorowe i inhibitory enzymatyczne w grupie pochodnych ksantyny o potencjalnym zastosowaniu w chorobach neurodegeneracyjnych

Promotor:                            prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Gośliński – Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk – Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet medyczny w Lublinie


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast