Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Grzegorza Kazka

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 10.04.2024 r. o godz. 10:00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

mgr Grzegorza Kazka

na temat: : „Wpływ wybranych kompleksów wanadu z ligandami organicznymi na zaburzenia metaboliczne w modelach in vitro”

 

Promotor:       dr hab. Monika Papież

Promotor pomocniczy: dr Anna Jurowska

 

Recenzenci:   

  1. Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Immunoendokrynologii
  2. Dr hab. n. med. Zofia Danilczuk, prof. UML – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Medyczna 7 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-farmaceutyczne/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje/  • Data wydarzenia: 10.04.2024 godzina 10:00

  • Powrót