Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pańczyk w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

mgr Katarzyny Pańczyk

na temat:  „Poszukiwanie związków o potencjalnej aktywności ośrodkowej w grupie pochodnych aminoalkanoli i piperazyny

Promotor:     dr hab. Anna Waszkielewicz

Promotor pomocniczy: dr Dorota Żelaszczyk

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Bielawska – Zakład Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Monika Wujec – Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-farmaceutyczne/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje/

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.  Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: farmacja@cm-uj.krakow.pl do dnia 18.06.2020 r. do godz. 9:00.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast