Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Jończyka w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 18.06.2020 r. o godz. 12:00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

mgr Jakuba Jończyka

na temat:     „Projektowanie metodami modelowania molekularnego wielofunkcyjnych związków o potencjalnym zastosowaniu w terapii choroby Alzheimera

Promotor:     dr hab. Marek Bajda, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Jacek Kujawski – Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Bartosz Trzaskowski – Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-farmaceutyczne/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje/

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.  Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: farmacja@cm-uj.krakow.pl do dnia 18.06.2020 r. do godz. 11:00.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast