Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Jadwigi Kryczyk-Kozioł w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 06.07.2020 r. o godz. 12:00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

mgr Jadwigi Kryczyk-Kozioł

na temat:  „Badania nad rolą selenu w zapobieganiu niedoczynności tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto

Promotor:     dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska – Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Andrzej Tokarz – Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-farmaceutyczne/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje/

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.  Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: rd.nfarm@uj.edu.pl do dnia 06.07.2020 r. do godz. 11:00.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast