Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Artura Świerczka w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10:00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

mgr Artura Świerczka

na temat:  „Badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne inhibitorów fosfodiesteraz – lizofiliny i związku GRMS-55 o właściwościach przeciwzapalnych i immunomodulujących

Promotor:      prof. dr hab. Elżbieta Wyska

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Bienert – Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. Paweł Wiczling – Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej:

https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-farmaceutyczne/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje/

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.  Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: farmacja@cm-uj.krakow.pl do dnia 17.06.2020 r. do godz. 9:00.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast