Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Roberta Kijanki w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że 10 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki o zdrowiu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację*

mgr Roberta Kijanki

Temat pracy: Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej w warunkach symulowanych

Promotor:                                          prof. dr hab. Rafał Bobiński

Recenzenci:                                       dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. KA oraz prof. dr hab Karolina Sieroń

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM, Kraków, ul. Medyczna 7.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ.

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link.  Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: rdnoz@uj.edu.pl do dnia 09.04.2024 r. do godz. 14:00.  • Data wydarzenia: 10.04.2024 godzina 09:00

  • Powrót