Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Mrożek-Gąsiorowskiej w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu zawiadamia, że 8 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 018 (parter) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Michałowskiego 12 (wejście ul. Kochanowskiego 5) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

mgr Magdaleny Mrożek-Gąsiorowskiej

Temat: “Analiza efektywności klinicznej i kosztowej wybranych świadczeń z zakresu uzdrowiskowej rehabilitacji medycznej”.

Promotor: prof. dr hab. Stanisława Golinowska
Promotor pomocniczy: dr Ewa Kocot 

Recenzenci:
dr hab. Krystyna Księżopolska–Orłowska, prof. WRS,
prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM, Kraków, ul. Grzegórzecka 20. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ CM. Dla osób zainteresowanych udziałem wydarzeniu zostanie udostępniony link.  Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: rdnoz@uj.edu.pl do dnia 04.06.2020 r. do godz. 15:00.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ
dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast