Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Macieja Polaka w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu zawiadamia, że 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 018 (parter)  na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Michałowskiego 12 (wejście ul. Kochanowskiego 5) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu  w dyscyplinie nauki o zdrowiu

mgr Macieja Polaka

Temat:  „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne determinanty funkcji oddechowych oraz umieralności z powodu chorób układu oddechowego u osób dorosłych.”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pająk
Promotor pomocniczy: dr Krystyna Szafraniec 

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Hałuszka
prof. dr hab. Krystyna Kozakiewicz

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM, Kraków, ul. Grzegórzecka 20. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zostanie udostępniony link. Chęć udziału w publicznej obronie należy zgłosić na adres mailowy: rdnoz@uj.edu.pl do dnia 10.06.2020 r. do godz. 12:00.

                                                          

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ
dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

 

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast