Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Doroty Ochońskiej w dyscyplinie nauki medyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zawiadamia,

że w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 12.00,

przy użyciu urządzeń technicznych, zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki medyczne

mgr Doroty Ochońskiej

Tytuł pracy doktorskiej:

Molecular epidemiology of clinical strains Klebsiella pneumoniae, population clonal structure, virulence and antibiotic resistance”
(„Epidemiologia molekularna szczepów klinicznych Klebsiella pneumoniae, struktura klonalna populacji, wirulencja i antybiotykooporność”) 

Promotor:
prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch

Recenzenci:
prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
prof. dr hab. Marta Wróblewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

Rozprawa doktorska jest dostępna w czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM przy ul. Medycznej 7 w Krakowie.
W celu zapoznania się z pracą przed publiczną obroną rozprawy doktorskiej, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Biblioteki – tel.: 12 657 14 66; 12 433 27 77, e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Streszczenia oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Rady Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-medyczne/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje/

Istnieje możliwość udziału w wydarzeniu za pośrednictwem programu MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:cv9tlSZb5KJZX3yLw8799cQ8RKX6g90ss16JBLPsmdk1@thread.tacv2/1709201615971?context=%7B%22Tid%22:%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22,%22Oid%22:%229d35f3db-d7aa-4641-bed8-666ba8cba4d9%22%7D
Powrót