Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Małgorzaty Sachy w dyscyplinie nauki medyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zawiadamia,

że w dniu 25 marca 2024 roku o godzinie 12.00,

przy użyciu urządzeń technicznych, zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki medyczne

lek. Małgorzaty Sachy

Tytuł pracy doktorskiej:
Test aktywacji bazofilów (BAT) w kwalifikacji do immunoterapii swoistej (VIT) w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych 

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Czarnobilska

Recenzenci:
dr hab. Marita Nittner-Marszalska, prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
prof. dr hab. Marek Niedoszytko (Gdański Uniwersytet Medyczny)

 

Rozprawa doktorska jest dostępna w czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM przy ul. Medycznej 7 w Krakowie.
W celu zapoznania się z pracą przed publiczną obroną rozprawy doktorskiej, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Biblioteki – tel.: 12 657 14 66; 12 433 27 77, e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Streszczenia oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Rady Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://radydyscyplin.cm-uj.krakow.pl/nauki-medyczne/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje/

Istnieje możliwość udziału w wydarzeniu za pośrednictwem programu MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:YwGlnV-bMKhTBqoZAaeS69RWrn9B9tjP1phIszQ1lbo1@thread.tacv2/1710229781166?context=%7B%22Tid%22:%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22,%22Oid%22:%229d35f3db-d7aa-4641-bed8-666ba8cba4d9%22%7D
Powrót