Aktualności


Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Lustyk w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne UJ w Krakowie zawiadamia, że w dniu 13.12.2019 r. o godz. 10:30, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Matys w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne UJ w Krakowie zawiadamia, że w dniu 09.12.2019 r. o godz. 11:00, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich w dyscyplinie nauki medyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich w dyscyplinie nauki medyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Antosik w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie zawiadamia, że w dniu 08.11.2019 r. o godz. 9:30,  w  Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dyscyplinie nauki farmaceutyczne