Aktualności


Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Mikołaja Magi w dyscyplinie nauki medyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że 15 lutego 2024 r. o godz. 10:00 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej […]

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Sudoł-Tałaj w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 22.03.2024 r. o godz. 11:00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Sylwii Sudoł-Tałaj

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Sołtys w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 14.03.2024 r. o godz. 12:00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Agnieszki Sołtys

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Remjasz-Jurek w dyscyplinie nauki medyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2024 roku o godzinie 13.00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Remjasz-Jurek w dyscyplinie nauki medyczne.

Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Maleszki w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że 22 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej […]